S
Szkolenia, czyli wiedza
Wiedza to jeden z filarów, na którym od dziesięcioleci opiera się działalność Grupy Unibep.

Szkolenia, czyli wiedza

Wiedza to jeden z filarów, na którym od dziesięcioleci opiera się działalność Grupy Unibep.

To także jedna z najważniejszych wartości w Grupie Unibep. Jak zmienne są gospodarka i oczekiwania klientów spółek grupy, tak zmienna, ciągle aktualizowana i poszerzana musi być wiedza pracowników Grupy Unibep. Służyły temu i służą tysiące godzin szkoleń realizowanych w ramach różnych programów.

Jednym z programów szkoleniowych wdrożonych w firmie była Akademia Sukcesu, skierowana do osób zatrudnionych w działach technicznych i produkcyjnych.

Zaprocentowała np. pomysłami na skrócenie cyklu budowy i optymalizację jej kosztów, czy ograniczeniem wydatków na usuwanie usterek.

Akademia Menedżera Grupy Unibep pomagała z kolei w rozwijaniu kompetencji kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla. Rewelacyjnie sprawdza się formuła Kadry Rezerwowej – grupy osób przygotowywanych do obejmowania wyższych stanowisk.

Akademia Wiedzy stanowi forum wymiany poglądów oraz dzielenia się wiedzą z wewnętrznymi i zewnętrznymi wobec firmy ekspertami na temat odpowiedzialności generalnego wykonawcy, systemów jakości, BHP czy z zakresu informatyki lub techniki. W ramach Akademii Wiedzy organizowane są także szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników – podczas tzw. Technicznych Czwartków inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem dzielą się nim z młodszymi kolegami.

Port Praski, Warszawa, Polska.
Inwestor: Port Praski Sp. z o.o. S.K.A.
Port Praski, Warszawa, Polska.
Inwestor: Port Praski Sp. z o.o. S.K.A.
Apartamenty Pereca,
Warszawa, Polska.
Inwestor: Matexi Polska Sp. z o.o.
Apartamenty Pereca,
Warszawa, Polska.
Inwestor: Matexi Polska Sp. z o.o.
Do Grupy Unibep nieustannie dołączają nowi pracownicy.

Firma w sposób świadomy wpływa na młodych ludzi jeszcze zanim do niej trafią: za pośrednictwem Fundacji Unitalent uczy przedsiębiorczości i aktywności biznesowej młodzież licealną z Bielska Podlaskiego oraz studentów z Białegostoku.

Unibep SA miała też ogromny wpływ na reaktywowanie w Bielsku Podlaskim szkolnictwa zawodowego w branży budowlanej, aktywnie wspierając Zespół Szkół Zawodowych nr 1. To nawiązanie do tradycji sprzed pół wieku – do czasów, gdy istniała tu Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Bielsko-Podlaskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, a także wieczorowe i dzienne Technikum Budowlane.

Z uwagi na profil swojej działalności Grupa Unibep współpracuje blisko także z wielokrotnie wspominaną w tym albumie Politechniką Białostocką, organizując wykłady dla studentów, a także studyjne wizyty na budowach i w fabryce domów modułowych.

Dalej
TUR, czyli sport