Unibep
z pasji z pracy z Podlasia z Polski

Myślimy odważnie, działamy rozważnie.

Od 70 lat.

Unibep SA z Bielska Podlaskiego to obecnie jedna z największych firm budowlanych w kraju i czołowy polski eksporter usług budowlanych. Spółka osiągnęła ten sukces dzięki wiedzy, pasji i determinacji właścicieli i znakomitej kadry.

Dziś Unibep SA jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i jedną z nielicznych spółek, które mają w większości kapitał polski. Działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą (działa na rynkach: białoruskim i ukraińskim), posiada największą w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie do krajów skandynawskich), działa w drogownictwie (buduje drogi głównie na terenie woj. podlaskiego), a poprzez swoją spółkę Budrex realizuje i remontuje mosty na terenie całego kraju oraz prowadzi także działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Bielsku Podlaskim.

Jan
Firfa

Pierwszy dyrektor Powiatowego Przedsiębiorstwa Budowlanego, które w roku 1950 powstało na bazie dwóch innych firm i stało się zaczątkiem dzisiejszej spółki Unibep SA, filaru Grupy Unibep.

Marian
Wisłowski

Z wykształcenia ekonomista, z zawodu budowniczy. Do Bielska Podlaskiego trafił ze Śląska. Dyrektor Bielsko-Podlaskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w latach 1966 – 1975. Odegrał ogromną rolę w historii firmy – jako pierwszy wprowadził nowoczesność do zarządzania i kadr. Jego wielką zasługą było pozyskanie pierwszych pracowników z wyższym wykształceniem – inżynierów do pracy w przedsiębiorstwie. Za czasów jego dyrektorowania powstał m. in. biurowiec firmy, baza przy ulicy Rejonowej i szkoła budowlana, uruchomiono też poligon prefabrykacji w Hajnówce.

Jan
Mikołuszko

To on z małej firmy Unibud BEP stworzył wielką Grupę Unibep. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, którą ukończył jako inżynier budownictwa lądowego. W 1973 roku zaczął pracę na budowie w Bielsko-Podlaskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, ale już w 1978 roku został po raz pierwszy dyrektorem Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego. Miał wtedy 28 lat. 20 lat później – w 1997 roku wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych bielską spółkę pracowniczą Unibud, której był prezesem. W latach 1991-2002 pełnił kolejno funkcję prezesa Unibud SA i Budimex Unibud. W latach 2003 – 2014 był Prezesem Zarządu Unibep SA, a od 2014 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Unibep SA.
Miarą jego dokonań przez te prawie pół wieku pracy są m.in. tytuły: Honorowy Absolwent Politechniki Białostockiej, Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski
i Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego.

Leszek Marek
Gołąbiecki

Ukończył Politechnikę Białostocką z tytułem magister inżynier budownictwa. Od początku kariery zawodowej związany jest z branżą budowlaną. Pracował m.in. w Budimex–Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2004 roku rozpoczął pracę w Bielsku Podlaskim w spółce Unibep SA. Był dyrektorem ds. budownictwa i wiceprezesem zarządu firmy. Od czerwca 2014 roku – decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA – zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Unibep SA. Jest także Przewodniczącym rad nadzorczych w spółkach: Unidevelopment SA, Budrex Sp. z o.o. oraz Unihouse SA. Wchodzi w skład kierowniczych gremiów wielu ogólnopolskich, wiodących organizacji branży budowlanej. Został wyróżniony tytułem Honorowego Ambasadora Politechniki Białostockiej, a w kwietniu 2019 roku został przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni na Politechnice Białostockiej.

Mapa realizacji

Mapa realizacji Grupa Unibep SA
Mapa realizacji