U
Uniwieści
„Uniwieści” to wewnętrzny kwartalnik Unibepu, wydawany od września 2008 roku.

Uniwieści

„Uniwieści” to wewnętrzny kwartalnik Unibepu, wydawany od września 2008 roku.

Autorami nazwy – wybranej w konkursie – są Tomasz Lewczuk i Andrzej Bogus.

Pomysł wydawania firmowego pisma był naturalną konsekwencją rozwoju Unibepu.

Właściwa komunikacja jest przecież jednym z fundamentów dobrego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Ma znaczenie nie tylko dla sprawnej wymiany informacji stricte biznesowych, ale też dla budowania dobrej atmosfery, lojalności i efektywności pracowników. Kiedy firma jest mała, obieg informacji na temat nowo zatrudnionych osób, nowych kierunków ekspansji, przyznanych nagród, czy nowych kierunków działania firmy jest stosunkowo prosty. Gdy jednak przedsiębiorstwo rośnie w szybkim tempie, gdy spółce-matce przybywają spółki-córki, pojawia się coraz więcej kierunków działalności, a także nowych inwestycji, siedzib, wprowadzenie do przedsiębiorstwa regularnego wydawnictwa, serwującego informacje, staje się nieuniknione. Jest tak w każdym razie, jeśli pracodawcy zależy na konsolidowaniu załogi.A w Unibepie – zależy.

Z tych głównie względów musiało dojść do powstania „Uniwieści”. Przez ponad 12 lat ukazało się ponad 50 numerów wydawnictwa, w którym są zamieszczane aktualności związane z bieżącą działalnością firmy, przedstawiane sylwetki pracowników, opisywane relacje z imprez firmowych itd. Periodyk najpierw dostępny był tylko w wersji papierowej, ale teraz można go też przeczytać w formie elektronicznej. To kolejny, obok Intranetu, spotkań z pracownikami, czy okolicznościowych eventów, kanał komunikacji wewnętrznej w Grupie Unibep.

Carpathia Office House,
Warszawa, Polska.
Inwestor: GD&K Sp. z o.o.
Carpathia Office House,
Warszawa, Polska.
Inwestor: GD&K Sp. z o.o.
Apartamenty Mokotów nad Skarpą,
Warszawa, Polska.
Inwestor: Dom Development S.A.
Apartamenty Mokotów nad Skarpą,
Warszawa, Polska.
Inwestor: Dom Development S.A.
Dalej
Warszawa