A
Akcjonariat
2008 -Debiut giełdowy spółki Unibep SA

Akcjonariat

Był rok 2002. Bielska spółka Unibud BEP należała od roku 1999 do struktur Grupy Budimex, mającej siedzibę w Warszawie.

Właściciele wraz z władzami Budimexu podjęli decyzję o uporządkowaniu jego struktury. W ramach zmian tzw. spółki parterowe, a taką spółką był wtedy Unibud BEP, zostały przeznaczone do likwidacji. Pięć osób – Zofia Mikołuszko, Beata Maria Skowrońska, Zofia Iwona Stajkowska, Robert Micał i Krzysztof Sokołowski – postanowiło wykupić spółkę i zacząć budować jej nową historię.

Debiut giełdowy spółki Unibep SA, 2008 r.
Do dziś ta decyzja ma swoje konsekwencje w strukturze akcjonariatu firmy: strategiczną rolę odgrywają tu obecnie Beata Maria Skowrońska i Zofia Mikołuszko oraz spadkobiercy po Zofii Iwonie Stajkowskiej.

Druga z wymienionych była przed laty pomysłodawczynią strategii przejęcia Unibudu BEP-u od Grupy Budimex, co nie stanowiło wcale zadania oczywistego, ani też łatwego w realizacji. Nabywcami firmy nie mogli bowiem być jej pracownicy. Jednak dzięki przyjaciołom i wzajemnemu zaufaniu cały proces udało się skutecznie przeprowadzić.

Wkrótce doszło do zmiany nazwy firmy i już jako Unibep SA, sześć lat po wyjściu ze struktur Budimexu, zadebiutowała ona na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Był 8 kwietnia 2008 roku. Cena emisyjna oraz cena sprzedaży akcji wyniosły 9 zł.

Pozyskany kapitał – ok. 60 mln złotych – został przeznaczony na realizację strategii, której celem było m.in. wzmocnienie przewag konkurencyjnych firmy, wprowadzenie nowych produktów oraz szybszy rozwój działalności na rynkach międzynarodowych.

Pracownicy Unibep SA. Zdjęcie wykonane przed siedzibą firmy w Bielsku Podlaskim z okazji wejścia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie rok 2008.
Pracownicy Unibep SA. Zdjęcie wykonane przed siedzibą firmy w Bielsku Podlaskim z okazji wejścia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie rok 2008.

35 070 634

liczba akcji Unibep SA

7

dużych akcjonariuszy
(mających powyżej 5 proc. akcji)

0,10 zł

cena nominalna jednej akcji

0,22 zł

dywidenda wypłacona z zysku za rok 2018 za jedną akcję

Na początku roku 2020 struktura akcjonariatu Unibep SA wygląda następująco

Na początku roku 2020 struktura akcjonariatu Unibep SA wygląda następująco

„(…) Emisję przeprowadziliśmy w ostatnim dogodnym momencie, tuż przed światowym kryzysem finansowym, zapoczątkowanym upadkiem Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych. Uff, zdążyliśmy!

Dzięki temu w trudny okres kryzysu weszliśmy z bezpiecznym zapasem finansowym”

wspominał Jan Mikołuszko, wówczas prezes Unibep SA w książce pt. Moje ślady.

Warto podkreślić, że wprowadzenie Unibepu na GPW nie było debiutanckim krokiem Jana Mikołuszko – już w 1997 roku kierowana przez niego spółka pracownicza Unibud poszła po kapitał na GPW. Był to wtedy odważny krok – dopiero trzeci przypadek w kraju wejścia na giełdę spółki pracowniczej.

Obecnie notowania Unibep SA na parkiecie można śledzić codziennie. Od zawsze jest to spółka dywidendowa, więc nawet jeśli notowania nie są dobre (bo i branża nie jest łatwa, a wręcz – jak twierdzą dziennikarze ekonomiczni – pozostaje ona w „notorycznym kryzysie”), to akcjonariusze, czyli właściciele spółki, co roku mogą liczyć na godziwy zysk. Z zysku za 2018 r. za każdą akcję spółka wypłaciła 22 grosze dywidendy.

Jedna z największych akcjonariuszek – Zofia Iwona Stajkowska – odeszła nagle 19 listopada 2019 r. W wyniku procesu spadkowego 2,5 mln akcji otrzymał jej mąż Wojciech Stajkowski, a 2,5 mln akcji – Bożenna Anna Lachocka, wieloletnia współpracownica Grupy Unibep, w tym członkini m.in. rad nadzorczych.

Dalej
Bielsk Podlaski i Białystok