C
Cyfryzacja
Czy ktoś sobie dziś wyobraża życie bez telefonów komórkowych, komputerów i wszechobecnego Internetu?

Cyfryzacja

Czy ktoś sobie dziś wyobraża życie bez telefonów komórkowych, komputerów i wszechobecnego Internetu?

Oczywiście, że nie. Dlatego też obecnie cyfryzacja firm jest niezbędna dla zdobywania przez nie przewag konkurencyjnych.

Pozwala między innymi na szybsze dotarcie z promocją produktów i usług do coraz szerszego grona odbiorców, usprawnia wewnętrzną i zewnętrzną komunikację, daje możliwość wizualizowania, kreowania i korekty projektów w czasie rzeczywistym z klientem będącym na drugim krańcu świata, dostarcza niezbędnych informacji do efektywnego zarządzania online.

I – co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy – pozwala na efektywne budżetowanie i bieżące monitorowanie wszystkich procesów i projektów realizowanych w Grupie Unibep. Firma czerpie z tych możliwości na wielu płaszczyznach, bo każdy biznes grupy ma swoje priorytety, jeśli chodzi o obszar IT.

Generalne Wykonawstwo Kraj – prócz całej masy informatycznych „wspomagaczy” w zarządzaniu projektami budowlanymi – korzysta np. z BIM czyli Building Information Modeling (modelowanie informacji o budynku) jako formy usprawniania procesu, na który składa się szereg etapów: ofertowanie – realizacja – kontroling – serwis (więcej na ten temat pod hasłem: O – jak OWT).

Generalne Wykonawstwo Eksport dzięki narzędziom cyfrowym ma zapewniony stały dostęp do informacji o przebiegu inwestycji krajowych i zagranicznych, co jest istotne zarówno dla pomyślnej realizacji tych projektów, jak i komfortu pracy osób zatrudnionych poza granicami kraju.

Unihouse stawia na wykorzystanie IT w zakresie standaryzacji procesów produkcji czy poprawy mobilności.

Apartementy Royal Park, Warszawa, Polska. Inwestor: Qualia Sp. z o.o.
Apartementy Royal Park, Warszawa, Polska. Inwestor: Qualia Sp. z o.o.
Fragment Galerii Północnej
w Warszawie widok z góry. Inwestor: GTC SA.
Fragment Galerii Północnej w Warszawie widok z góry. Inwestor: GTC SA.
Domaniewska Office Hub,Warszawa, Polska.Inwestor: Spółka PHN SPV 2 Sp. z o.o.
Domaniewska Office Hub,Warszawa, Polska.Inwestor: Spółka PHN SPV 2 Sp. z o.o.
Z kolei Oddział Infrastruktury i Budrex korzystają m.in. z systemu monitoringu online kilku kluczowych parametrów, istotnych z punktu widzenia kadry zarządzającej.

Natomiast Unidevelopment – spółka deweloperska Grupy Unibep – dzięki wdrażaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych ma możliwość podniesienia skuteczności sprzedaży, ale także analizuje i przetwarza mnóstwo danych: finansowych, ofertowych, marketingowych, komunikacyjnych, prawnych, administracyjnych itd.

Dziś Grupa Unibep używa wielu aplikacji i szykuje się do wdrożenia kolejnych, w celu digitalizacji i automatyzacji dokumentów, szybkiego pozyskania informacji, monitoringu procesów i zdarzeń. Dzięki temu przedsiębiorstwo staje się bardziej dynamiczne, nowoczesne, potrafiące bez problemu sprostać coraz wyższym wymaganiom inwestorów i partnerów biznesowych z różnych obszarów działalności
i współpracy.

A jak było 15 lat temu? Firma zatrudniała jednego informatyka na zlecenie, a narzędziami cyfrowymi były wówczas po prostu komputery i Internet dostępne jedynie w biurze przy ulicy 3 Maja w Bielsku Podlaskim.

Kiedy jednak został zrobiony ten pierwszy krok, wędrówka firmy w stronę digitalizacji zaczęła przyspieszać: uruchamiano kolejne systemy, dzięki którym w roku 2006 kierownicy kontraktów pracowali już wyposażeni w laptopy z modemami Blue Connect. Przelewy bankowe zaczęły być przez prezesów podpisywane elektronicznie. Co prawda tylko w Bielsku Podlaskim, ale to była absolutna rewolucja. W następnym roku na budowach pojawiły się pierwsze sieci internetowe, uruchomiony został Elektroniczny Obieg Faktur i portal Unibep.net.

Obserwacja korzyści płynących z cyfryzacji skutkuje coraz większym otwarciem Unibepu na najnowsze osiągnięcia technologiczne w tym zakresie.

Co dalej?

Przyszłość przyniesie kolejne zmiany, wśród których warto wymienić m. in. nowy intranet chmurowy, pełniejsze wykorzystanie BIM, uruchomienie platformy Webcon, migrację serwerów do chmury.

Dalej
Domy modułowe