E
Eksport
20-25 proc. sprzedaży firmy pochodzi z rynków zagranicznych.

Eksport

Działalność eksportowa od wielu lat była bardzo istotna dla funkcjonowania Unibepu.

Już w latach 90. ubiegłego wieku, jeszcze jako przedsiębiorstwo państwowe, a potem komunalne, firma działała na budowach w Związku Radzieckim, ale też
m. in. na Białorusi i na Ukrainie.

Airport City Sankt Petersburg z hotelem sieci Crowne Plaza, Sankt Petersburg, Rosja.
Airport City Sankt Petersburg z hotelem sieci Crowne Plaza, Sankt Petersburg, Rosja.

Oficjalne potwierdzenie, że to czynnik wyróżniający Unibep na tle polskiej branży budowlanej przyszło po raz pierwszy w roku 2013 – to wtedy przy Liście 2000 „Rzeczpospolitej” pojawiło się zestawienie polskich przedsiębiorstw uwzględniające dynamikę wzrostu udziału eksportu w sprzedaży od 2009 roku. Bielskie przedsiębiorstwo zajęło w nim pierwsze miejsce wśród spółek budowlanych.

Ale nie tylko miejsca w rankingach są istotne – od kilku lat 20-25 proc. sprzedaży firmy pochodzi z rynków zagranicznych. To ważne, wręcz strategiczne źródło przychodów – co roku jest to ok. 300 mln złotych.

Niezwykle istotne na mapie zagranicznych realizacji Grupy Unibep są od lat kraje dawnego bloku wschodniego. W latach ubiegłych firma z powodzeniem zrealizowała szereg budów w Rosji. Były to obiekty handlowe, hotelowe, przemysłowe, których stanowią powód do dumy firmy. Zrealizowane projekty otworzyły spółce drzwi do tego typu realizacji na innych rynkach. Obecnie spółka ma przedstawicielstwa na Białorusi i Ukrainie, a w jej biurach w Mińsku i Kijowie pracują fachowcy z doświadczeniem w pracy na rynkach zagranicznych.

Spółka od lat realizuje prestiżowe projekty na Białorusi (galerie handlowe, hotele, centra medyczne i rekreacyjne oraz centra logistyczne), a obecnie bardzo dynamicznie rozwija swoją działalność na Ukrainie – buduje tam galerie handlowe oraz obiekty infrastrukturalne.

Na rynkach wschodnich ważna jest współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Krajowych. To pozwala Unibep SA na bezpieczne finansowanie budowy inwestycji.

Hotel Victoria, Mińsk, Białoruś. Inwestor: KUP Biznes Centr Stolica.
Hotel Victoria, Mińsk, Białoruś.
Inwestor: KUP Biznes Centr Stolica.
Centrum handlowo-biurowe Retroville (w budowie) Kijów, Ukraina. Inwestor: Martin Sp. z o.o.,
Centrum handlowo-biurowe Retroville (w budowie) Kijów, Ukraina. Inwestor: Martin Sp. z o.o.,

Drugi niezwykle istotny kierunek eksportu to Skandynawia. Od 2009 roku Unibep, pod marką Unihouse, intensywnie działa w Norwegii, gdzie pozostaje największym polskim wykonawcą generalnym – dostarcza wykończone „pod klucz” projekty w technologii modułowej, a także rozwija działalność deweloperską we współpracy z miejscowymi partnerami. Norwegia nie jest łatwym rynkiem ani pod względem wymogów formalnych, ani w kontekście wysokich norm technicznych, jakie trzeba spełniać. Okazało się jednak, że jakość i profesjonalizm polskiej załogi oraz dobry produkt zawsze się obronią. Unihouse posiada m.in. certyfikat SINTEFF – Norweskie Zezwolenie Centralne. Dokument ten umożliwia uzyskanie pozwoleń i wykonywanie prac budowlanych w określonych obszarach i klasach działalności na terenie całej Norwegii.

Spółka Unibep SA miała też epizod na rynku niemieckim – budowała tam domy dla seniorów. Zdecydowała jednak o wycofaniu się z tego rynku.

O tym, jak ogromne znaczenie przywiązuje Grupa Unibep do eksportu, świadczy też fakt, że spółka zainicjowała i znalazła się wśród założycieli Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, a prezesi Unibepu od chwili powstania klastra są w jego zarządzie.

Dalej
Fundacja Grupy Unibep Unitalent