H
Hajnówka
Zaledwie 27 kilometrów dzieli to dwudziestotysięczne miasto od Bielska Podlaskiego.

Hajnówka

Zaledwie 27 kilometrów dzieli to dwudziestotysięczne miasto od Bielska Podlaskiego.

W pierwszych dekadach istnienia Bielsko-Podlaskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego było ono jednym z najistotniejszych obszarów działania przedsiębiorstwa.

W wielu materiałach poświęconych historii firmy Hajnówka pojawia się w bardzo charakterystycznej dla początków tego biznesu anegdocie. Opowiada ona, jak to pierwsza betoniarka spalinowa wypożyczana była przez B-PPB na jedną z hajnowskich budów od tamtejszego księdza. Ale to już bardzo odległa historia.

Ciekawie było w roku 1966 – decyzją Warszawy Hajnówka została wyłączona z terenu działania Bielsko-Podlaskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Ale B-PPB szybko weszło ponownie na rynek hajnowski, aby kończyć niektóre inwestycje po białostockiej „Przemysłówce”.

Budynek w Hajnówce zbudowany przez „poprzednika” Unibep SA: szpital.
Budynek w Hajnówce zbudowany przez „poprzednika” Unibep SA: szpital.
Mozaika Mokotów,Warszawa, Polska. Inwestor: Layetana Developments Polska Sp. z o.o.
Mozaika Mokotów,Warszawa, Polska. Inwestor: Layetana Developments Polska Sp. z o.o.
Budynek w Hajnówce zbudowany przez „poprzednika” Unibep SA: siedziba jednego z banków.
Budynek w Hajnówce zbudowany przez „poprzednika” Unibep SA: siedziba jednego z banków.

W latach 60. i 70. ubiegłego wieku B-PPB dysponowało w Hajnówce potężną bazą socjalną i wytwórczą.

To właśnie tam znajdowała się wytwórnia prefabrykatów żelbetowych typu OWT (czyli tzw. wielkiej płyty). Tę technologię B-PPB wykorzystywało w budownictwie od roku 1975 do początku lat 90., stawiając m.in. osiedla mieszkaniowe w Bielsku Podlaskim, Hajnówce czy Siemiatyczach.

W Hajnówce zlokalizowany był także hotel dla lokalnego hufca OHP, w którym mieszkali młodzi ludzie uczący się zawodu budowlańca i pracujący potem na budowach B-PPB. W Hajnówce, w latach siedemdziesiątych firma wybudowała też własny Ośrodek Zewnętrzny (obecnie przekształcony na Areszt Śledczy), gdzie przebywało do 200 więźniów.

W ostatnich latach Unibep powrócił ze swą działalnością w okolice Hajnówki, realizując budowę kolejnych odcinków nowoczesnych dróg Hajnówka – Białystok, Hajnówka – Kleszczele oraz Hajnówka – Białowieża.

Dalej
Integracja