J
Jakość
Jakość usług i profesjonalizm załogi są podstawą do zdobywania przez firmę kolejnych ciekawych kontraktów w kraju i za granicą.

Jakość

Rosnący z roku na rok poziom przychodów może świadczyć, że działalność spółek Grupy Unibep znajduje uznanie klientów, a jakość usług i profesjonalizm załogi są podstawą do zdobywania przez firmę kolejnych ciekawych kontraktów w kraju i za granicą.

Z uwagi na skalę przychodów Grupa Unibep należy do ekstraklasy branży budownictwa w Polsce. Warto przypomnieć, że w zestawieniu 500 największych polskich firm przygotowywanym przez „Rzeczpospolitą” Grupa Unibep zadebiutowała w roku 2009. Uplasowała się wtedy na 436. pozycji. Dziesięć lat później zajęła 197. miejsce w tym rankingu. Spośród podlaskich przedsiębiorstw wyżej znaleźli się jedynie mleczni potentaci – Grupa Kapitałowa Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego oraz Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z Grajewa.

Jest to poniekąd wynik polityki jakości, prowadzonej w Grupie Unibep w sposób ciągły i zaplanowany. Bo nic tak nie buduje dobrych relacji z rynkiem jak właśnie terminowe i dobrej jakości oddanie inwestycji do użytku.

Dlatego Unibep SA zarządza jakością inwestycyjnego procesu budowlanego zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001, stawiając wymagania klientów i wymagania prawne w centrum uwagi swojej kadry kierowniczej oraz personelu operacyjnego.

Ponieważ w branży budowlanej, poza zaufaniem między inwestorem a wykonawcą, niezwykle ważne jest też zapewnienie bezpieczeństwa, przedsiębiorstwo zarządza BHP i ochroną zdrowia pracowników, a także innych podmiotów uczestniczących w realizacji procesu budowlanego zgodnie
z wymaganiami normy BS OHSAS 18001.

Należy także dodać, że od 2015 roku Unibep SA jest w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, organizacji zrzeszającej kilkunastu największych generalnych wykonawców działających w Polsce. Główny cel stowarzyszenia to – Zero wypadków na budowach. W latach 2018-2019 Unibep SA pełniła prezydencję w organizacji, co jest potwierdzeniem wysokiej kultury bezpieczeństwa w spółce.

Vista Mokotów Warszawa, Polska.
Inwestor: OKAM Capital Sp. z o.o.
Vista Mokotów Warszawa, Polska.
Inwestor: OKAM Capital Sp. z o.o.
Grzybowska 81, Warszawa, Polska, Inwestor: Unidevelopment SA.
Grzybowska 81, Warszawa, Polska,
Inwestor: Unidevelopment SA.

Skuteczność działań związanych z wszechstronnie rozumianą polityką jakości w firmie znajduje odzwierciedlenie
w licznych nagrodach przyznawanych Grupie Unibep. Jej realizacje wielokrotnie zdobywały tytuły Budowy Roku w ramach konkursu organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Budownictwa i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Tylko w roku 2018 jury doceniło aż trzy budowy zrealizowane przez Unibep jako generalnego wykonawcę: Galerię Północną w Warszawie, Fabrykę Proszków Mlecznych Mlekovita 3 w Wysokiem Mazowieckiem oraz budynek Aura Sky Etap I w Warszawie.

Budynki modułowe Unihouse posiadają liczne certyfikaty i aprobaty jakościowe, które są uznawane na rynkach skandynawskich i niemieckim.

Ale największą nagrodą za wysoką jakość pracy jest ciągłe zainteresowanie inwestorów, którzy powierzają Grupie Unibep swoje kolejne inwestycje – dotyczy to zarówno rynku polskiego, jak też zagranicy, zarówno na rynkach wschodnich, jak też w Skandynawii.

Dalej
Kadra