K
Kadra
41 procent całego zespołu tworzą inżynierowie (blisko jedna trzecia tej grupy to kobiety)

Kadra

Najwięcej, bo 604 pracowników Grupy Unibep skupia Unibep SA. Później – w kolejności – Unihouse, Oddział Infrastruktury, Budrex, Unidevelopment,
a najmniejszą spółką jest Monday Development

Co ciekawe, od 2003 roku (czyli od czasu przejęcia przedsiębiorstwa przez obecnych głównych udziałowców), Unibep potrzebował siedmiu lat, by pierwszy raz podwoić liczbę pracowników. Po roku 2010 zwiększenie załogi z 382 do 733 osób zabrało przedsiębiorstwu już tylko dwa lata. Rok później w spółkach grupy znalazło pracę prawie tysiąc osób! Pod koniec 2019 roku liczba pracowników w Grupie Unibep
zbliżyła się do 1600.

Za tymi suchymi danymi kryją się kolejne – określające jakościowy charakter firmy: 41 procent całego zespołu tworzą inżynierowie (blisko jedna trzecia tej grupy to kobiety), pracujący przede wszystkim w Unibepie i Unihousie; pracownicy fizyczni to 43 procent załogi, a administracja obsługująca wszystkie biznesy wchodzące w skład przedsiębiorstwa – 16 procent.

Pracownicy Grupy Unibep podczas Narady Rocznej w Janowie Podlaskim.
Pracownicy Grupy Unibep podczas Narady Rocznej w Janowie Podlaskim.

Kreowanie zespołu tworzącego Grupę Unibep od początku skoncentrowane było na zapraszaniu do firmy i utrzymaniu w niej najlepszych pracowników, jacy tylko są na rynku.

Tacy właśnie ludzie tworzą niezwykle kreatywną i energetyczną kadrę warszawskiego Unidevelopmentu. Takie są też ekipy działające na rynkach norweskim, szwedzkim, białoruskim czy ukraińskim, gdzie poza fachową wiedzą wymagana jest otwartość na różnice kulturowe, znajomość zagranicznego rynku i obowiązujących tam wymogów prawnych.

Załogę Grupy Unibep tworzą dziś profesjonaliści pochodzący z różnych regionów kraju, osoby wykształcone w Polsce i za granicą; budowlańcy, informatycy, menedżerowie – ludzie,
z których wiedzy i umiejętności firma czerpie garściami, dając im w zamian możliwość rozwijającej pracy za godziwą płacę.

Dom pod Zegarem.Warszawa. Polska.
Inwestor: Dom Development S.A.
Dom pod Zegarem.Warszawa. Polska.
Inwestor: Dom Development S.A.
Ogrodowa Office,Łódź, Polska.
Inwestor: WX Office
Development 2 Sp. z o.o.
Ogrodowa Office,Łódź, Polska.
Inwestor: WX Office
Development 2 Sp. z o.o.

W historii firmy trzonem kadry inżynieryjnej byli zawsze absolwenci Politechniki Białostockiej. Dla przykładu: w Budrex na 46 inżynierów 40 jest po Politechnice Białostockiej! W całej Grupie Unibep obecnie ich liczba opiewa na ponad 400.

Jest to zarówno skutkiem, jak i przyczyną włączania się Unibepu w wiele projektów realizowanych na uczelni na styku biznes-nauka. Wkład firmy polega na dzieleniu się doświadczeniem swoich pracowników ze studentami, zaś jej trudny do przecenienia zysk stanowi możliwość pozyskiwania do pracy najbardziej utalentowanych, przedsiębiorczych i świetnie wykształconych młodych ludzi.

Dalej
Logo